Portfolio detail

Späť na portfolio

Agilné procesy

Dosiahnite väčšiu angažovanosť vašich tímov a kratší time-to-market vďaka agilným procesom a tímom s End2End zodpovednosťou.
Preferujeme rozdelenie tímov podľa funkčných oblastí (čerpanie úverov, risk, zmluvy…) s veľkou zodpovednosťou a samostatnosťou tímov. Každý tím je zodpovedný za svoje požiadavky od vydefinovania zámeru s biznis vlastníkom cez návrh, implementáciu a testovanie (ideálne automatizované) až po nasadenie do produkcie.

Implementované funkcionality musia podporovať spätnú kompatibilitu rozhraní (API) a umožňovať feature-toggling (zapínane/vypínanie funkcionalít) aby bolo možné výsledný biznis proces v produkcii zapnúť po nasadení funkcionalít všetkých tímov.
Taktiež odporúčame zavedenie častého releasovania do produkcie (minimálne raz mesačne) s pevnými a nemennými dátumami prechodov cez jednotlivé prostredia. V prípade potreby odporúčame meniť scope dodávky a nie termíny releaseov.

Kontaktujte nás