Portfolio detail

Späť na portfolio

Moderná infraštruktúra

Efektívny manažment IT zdrojov je stále achilovou pätou mnohých väčších organizácií. Typickým dôsledkom je to, že operácie, ktoré v cloudových prostrediach trvajú minúty, vedia v týchto organizáciach trvať dni až týždne.
Riešením tohto problému je zavedenie princípov modernej infraštruktúry. Za posledných 15 rokov došlo k obrovskému rozmachu mnohých internetových služieb bežiacich na miliónoch serveroch v rámci jednej organizácie. To viedlo k vytvoreniu techník a nástrojov, ktoré vedia pracovať na veľkých škálach a efektívne aj v malých tímoch. Automatizácia je ich prirodzenou súčasťou, pretože človek by tieto procesy spomaľoval. Dôsledkom je, že spoločnosť používajúca modernú infraštruktúru vie byť rádovo efektívnejšia a rýchlejšia v dodávaní služieb alebo softvéru.
V Grow2Fit máme skúsenosti s transformáciou zastaralej infraštruktúry na modernú čo vedie k zvýšeniu efektívnosti podnikov a zníženiu ich nákladov.

Kontaktujte nás