Portfolio detail

Späť na portfolio

Testing

Bez automatizovaných testov nie je možné zaviesť princípy CI/CD a tým dosiahnuť kratší time-to-market a nižšiu chybovosť.
Máme skúsenosti s návrhom, implementáciou a údržbou frameworkov pre automatizované testovanie vrátane automatizácie jednotlivých testovacích scenárov. Okrem automatizovaných riešení ale máme skúsenosti aj s návrhom testovacích stratégií, scenárov a samotnou realizáciou manuálneho testovania.
Rovnako vieme nastaviť procesy a manažment testovania pomocou odskúšaných nástrojov (napr. Atlassian Jira) alebo outsourcovať častí testovacieho procesu (napr. UAT testy).

Kontaktujte nás