Sme tím profesionálov

Naspäť na všetky pozície

Fullstack Developer

Pre nášho klienta hľadáme Fullstack Developera so skúsenosťami s vývojom v PHP a v frameworku Laravel. Dĺžka alokácie: 6 mesiacov.

Vaša náplň práce:

 • Komunikácia s biznis vlastníkmi za účelom vyjasnenia zadania a pochopenia výsledného cieľa úprav.
 • Návrh riešenia tvorby funkčných častí webových stránok.
 • Spracovanie výstupov od grafika do podoby výsledného HTML/CSS/JS.
 • Vedenie technickej dokumentácie.
 • Zodpovednosť za kódovanie, testovanie, implementáciu.
 • Konzultácie funkčnosti riešení s ostatnými oddeleniami.
 • Participácia na tvorbe analýz a návrhov riešení.
 • Dodržiavanie štandardov, postupov a nástrojov stanovených internými predpismi spoločnosti.
 • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného.

Očakávane skúsenosti:

 • Skúsenosti s vývojom v PHP aspoň 3 roky.
 • Skúsenosti s väčšími projektami.
 • Skúsenosti s agilnými metódami vývoja.
 • Skúsenosti s Laravel frameworkom.
 • Skúsenosti so správou webového obsahu prostredníctvom webového content managment systému Typo3 – výhodou.