Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Aký bol prvý rok Grow2FIT?

Zakladať novú firmu počas celosvetovej pandémie a čerstvo ohláseného lock-downu sa nemusí javiť ako práve najlepší nápad. Nemožnosť fyzicky sa stretávať s potenciálnymi obchodnými partnermi alebo online nábor zamestnancov boli určite komplikáciou. Potvrdilo sa, že kvalitné a férové vzťahy z minulosti, dobre nastavené produkty a služby a veľké odhodlanie a drive tieto komplikácie hravo prekonajú.

Za uplynulých 12 mesiacov sa taktiež ukázalo, že myšlienky na ktorých sme Grow2FIT postavili našli odozvu na trhu:

  • Vyhľadávame a prinášame inovatívne témy a riešenia.
  • Intenzívne sa prispôsobujeme potrebám a možnostiam klientov (z pohľadu rozsahu a termínov riešenia čí veľkosti alokácií).
  • Kladieme veľký dôraz na to aby naši spolupracovníci mali zaujímavé a náročne projekty a tým rástlo know-how celej firmy.

V roku 2021 sa nám podarilo z nuly vybudovať tím 30 IT špecialistov. A čomu sme sa venovali? Napríklad aj týmto zaujímavým projektom:

  • Sme nadšení, že pracujeme pre slovenskú spoločnosť Solargis s celosvetovo úspešnými produktami. Náš tím 6 analytikov a developerov spolu s interným tímom Solargis vyvíja riešenia poskytujúce meteorologické dáta pre prevádzkovateľov fotovoltaických elektrárni.
  • Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Greyson Consulting – jednou z top konzultačných spoločnosti v Česku a na Slovensku. Spoločnosti Greyson poskytujeme konzultačné služby v oblasti Bankingu a Big Data pri návrhu a implementácií digitálnej banky pre veľkú rakúsku bankovú skupinu. Taktiež pomáhame pri spájaní 2 českých bánk.
  • Konzultačné služby a dodávky v oblasti DevOps a modernej infraštruktúry (Kubernetes, Ceph, MaaS) poskytujeme slovenskej spoločnosti InterWay.
  • V minulom roku sme poskytli viacero tímov alebo jednotlivých IT špecialistov úspešným IT dodávateľom – Unicorn Systems, ADASTRA, CGI.
  • Na konci roka sme uzatvorili dohodu a od nového roka bude náš 7-členný tím pracovať na návrhu a implementácií EU Sovereign Cloudu. Po dokončení bude tento cloud poskytovať EÚ spoločnostiam podnikajúcim v citlivých oblastiach (Public, Zdravotníctvo…) možnosť prevádzkovať svoje služby v EU cloude a zbaviť sa závislosti na prevažne US cloudových prevádzkovateľoch.

Našou víziou je vybudovať medzinárodný tím IT špecialistov a tým mitigovať riziko nedostatku špecialistov na Slovenskom pracovnom trhu. Veľa energie sme tak v minulom roku venovali nastaveniu náboru v Balkánskych krajinách (Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónsko) a dnes máme v tíme prvých kolegov z týchto krajín.

Dôležitým míľnikom firmy bol príchod Petra Brtáňa v lete ako druhého Co-Foundera čo pomohlo zintenzívniť naše obchodné a delivery aktivity v 2. polovici roka a pripraviť sa na náš cieľ v roku 2022 – ďalší rast na domácom Česko-Slovenskom trhu a expanzia do zahraničia.

Všetkým obchodným partnerom a spolupracovníkom ďakujeme za dôveru, korektnú spoluprácu a férové vzťahy – bol to skvelý rok a do nového roku vám želáme zdravie a chuť púšťať sa do nových dobrodružstiev.