Služby

Moderné, automatizované a efektívne IT

Dlhodobým cieľom Grow2FIT je inšpirovať našich zákazníkov k inováciám a vďaka modernému, automatizovanému a efektívnemu IT zvyšovať vašu konkurenčnú výhodu. Chceme sa prispôsobiť vašim potrebám a preto ponúkame rôzne služby (formy dodávky) tak aby sme vždy boli schopný nájsť službu, ktorá je pre vás najvhodnejšia v danom čase a najefektívnejšie splní vaše potreby.

Zákazkový vývoj (Custom Development)

Vývoj aplikácií a systémov podľa vašich požiadaviek s vopred stanovenou cenou a časovým harmonogramom. Aplikácie a systémy vyvíjame v najmodernejších technológiách rešpektujúc technológie, ktoré už využívate. Výhodou tejto služby je pevne stanovená cena, t.j. pri nesprávnom odhadnutí cenovej náročnosti implementácie neznášate dodatočné náklady. Predpokladom pre realizáciu zákazkového vývoja je kvalitné zadanie a riadenie projektu projektovým manažérom Grow2FIT.

Kontaktujte nás

Podpora a údržba (Support & Maintenance)

Po spustení informačného systému v produkčnom prostredí je potrebné zabezpečiť kvalitnú a spoľahlivú podporu a údržbu riešenia. V Grow2FIT poskytujeme všetky 3 úrovne podpory (1st line, 2nd line aj 3rd line) pre informačné systéme dodávane Grow2FIT ako aj pre systémy dodané inými dodávateľmi (Support & Maintenance Take-Over).
Máme skúsenosti ako s podporou infraštruktúry (HW, networking, aplikačná infraštruktúra) tak aj so samotnou aplikačnou podporou.

Kontaktujte nás

Konzultácie

Konzultácie v oblasti návrhu, architektúry a implementácie modernej IT infraštruktúry, aplikačnej infraštruktúry a samotných aplikácií pre vašich zamestnancov a klientov. Služba je pre vás vhodná ak mate ambíciu sami implementovať svoje IT projekty ale nemáte potrebné expertné know-how. Cieľom poskytnutých konzultácií je navrhnúť vám najvhodnejšie riešenie tak aby ste ho vedeli následne aj sami rozvíjať a spravovať.

Kontaktujte nás

Lízing IT špecialistov

Ponúkame vám komplexnú službu Agile Teams navrhnutú na podporu a zlepšenie vašich IT projektov. Či už potrebujete celý tím alebo individuálnych špecialistov, máme pre vás riešenie. Naša služba zahŕňa širokú škálu profesionálov, vrátane architektov, analytikov, vývojárov, DevOps špecialistov, Product Ownerov/Managerov a Scrum Masterov, ktorí sú pripravení urýchliť vývoj vašich produktov a poskytnú vám vysokú pridanú hodnotu.

Detail

Školenia

Poskytujeme technologické, biznisové a manažérske školenia. Školenia realizujeme osobnou alebo online formou. Všetky školenia sú realizované expertmi s dlhoročnou praxou v daných oblastiach. Pri školeniach kladieme dôraz na možnosť vyskúšať si nové znalosti priamo počas školení (hands-on experience).

Detail

Distribúcia software

Sme distribútorom software tretích strán. Cielene a systematický vyhľadávame inovatívne produkty a aplikácie, ktoré zvýšia vašu konkurenčnú výhodu. Nami dodávane aplikácie vám pomôžu zvýšiť tržby, znížiť náklady alebo mitigovať rizika. Do portfólia si vyberáme aplikácie a produkty, ktoré sú spoľahlivé a stabilné a pritom riešia najväčšie výzvy súčasnosti ako je automatizácia, umelá inteligencia alebo rozšírená realita.

Kontaktujte nás