Naše portfólio

Discover The Future

V Grow2FIT veríme, že inovácie robia svet lepším. Pomáhajú nám bojovať so zákernými chorobami, znižujú chudobu, zlepšujú prístup k vzdelaniu. A firmám umožňujú získať kľúčovú konkurenčnú výhodu, priťahovať talenty a byť dlhodobým lídrom na trhu. Preto je našou misiou objavovať budúcnosť a prinášať zákazníkom špičkové inovatívne riešenia.

Moderný vývoj

Dnešná doba si žiada zmenu v myslení pri návrhu nových aplikácií, nastavení vývojového cyklu čí rýchlej tvorby prototypov v duchu rapid-development metodik. Súčasný prístup k prevádzkovaniu IT infraštruktúry a dynamickej podstate prostredí kladie nové nároky na vývoj softwaru, ktorý bude schopný plne využiť potenciál Cloudových, Multi-Cloudových čí Hybridných prostredí. Orientácia smerom k mikroservisnej architektúre je jedným z momentov, ktorý Vám môže pomôcť s prípravou vysoko dostupných aplikácií, ktoré sú schopné obstať vo veľkej konkurencií.

Detail

DevOps

Dnešný zrýchlený svet vyžaduje na to aby sme uspeli v tvrdej konkurencií čo najrýchlejšie nasadzovanie novej funkcionality našich služieb, pokiaľ možno okamžité fixovanie chýb, ktoré sa objavili a priebežne nasadzovanie do produkcie bez dlhých release okien. Cieľom nasadzovania dnešných aplikácií je zjednotenie deployment procesov do rôznych prostredí čí už on-prem alebo cloudu. Pomocou správne zvoleného CI/CD toolsetu a správne definovaných parametrizovateľných pipelines môžeme automatizovane a opakovateľne vykonávať nasadzovanie znovu a znovu.

Detail

Moderná infraštruktúra

Efektívny manažment IT zdrojov je stále achilovou pätou mnohých väčších organizácií. Typickým dôsledkom je to, že operácie, ktoré v cloudových prostrediach trvajú minúty, vedia v týchto organizáciach trvať dni až týždne. Riešením tohto problému je zavedenie princípov modernej infraštruktúry. Za posledných 15 rokov došlo k obrovskému rozmachu mnohých internetových služieb bežiacich na miliónoch serveroch v rámci jednej organizácie. To viedlo k vytvoreniu techník a nástrojov, ktoré vedia pracovať na veľkých škálach a efektívne aj v malých tímoch.

Detail

Databázové riešenia

Dáta všade kam sa pozriete. Počas realizácie našich projektov sme riešili statické ukladanie dát v bežných databázových enginoch pre relačné aj key/value databázy. Realizovali sme okrem iného návrhy HW infraštruktúry pre optimalizáciu výkonu a návrhy a implementácie ODS systémov. V posledných rokoch vo väčšej miere realizujeme prechod z veľkých monolitických databázových riešení na riešenia prispôsobené mikroservisnej aplikačnej architektúre tak aby sme zlepšili udržiavateľnosť a nasadzovanie aplikácií integrovaných s databázami a distribuovatelnosť databáz.

Detail

Testing

Bez automatizovaných testov nie je možné zaviesť princípy CI/CD a tým dosiahnuť kratší time-to-market a nižšiu chybovosť.
Máme skúsenosti s návrhom, implementáciou a údržbou frameworkov pre automatizované testovanie vrátane automatizácie jednotlivých testovacích scenárov. Okrem automatizovaných riešení ale máme skúsenosti aj s návrhom testovacích stratégií, scenárov a samotnou realizáciou manuálneho testovania.
Rovnako vieme nastaviť procesy a manažment testovania pomocou odskúšaných nástrojov (napr. Atlassian Jira) alebo outsourcovať častí testovacieho procesu (napr. UAT testy).

Detail

Agilné procesy

Dosiahnite väčšiu angažovanosť vašich tímov a kratší time-to-market vďaka agilným procesom a tímom s End2End zodpovednosťou.
Preferujeme rozdelenie tímov podľa funkčných oblastí (čerpanie úverov, risk, zmluvy…) s veľkou zodpovednosťou a samostatnosťou tímov. Každý tím je zodpovedný za svoje požiadavky od vydefinovania zámeru s biznis vlastníkom cez návrh, implementáciu a testovanie (ideálne automatizované) až po nasadenie do produkcie.

Detail

Jira a ďalšie Atlassian nástroje

Atlassian nástroje sú prevereným, obľúbeným a efektívnym prostriedkom pre riadenie práce vašich tímov, ticket management čí vytvorenie a údržbu intranetov.
Nástroje Jira Work Management a Jira Software umožňujú jednoduché a efektívne riadenie práce (nie len) SW tímov a podporujú agilné ale aj klasické projektové metodológie.
Pomocou Jira Service Management zavediete do spoločnosti ticket management pre riadenie rôznych agend (IT požiadavky, sťažnosti/reklamácie klientov, personálna agenda atď.).

Detail