Portfolio detail

Späť na portfolio

Moderný vývoj

Dnešná doba si žiada zmenu v myslení pri návrhu nových aplikácií, nastavení vývojového cyklu čí rýchlej tvorby prototypov v duchu rapid-development metodik. Súčasný prístup k prevádzkovaniu IT infraštruktúry a dynamickej podstate prostredí kladie nové nároky na vývoj softwaru, ktorý bude schopný plne využiť potenciál Cloudových, Multi-Cloudových čí Hybridných prostredí. Orientácia smerom k mikroservisnej architektúre je jedným z momentov, ktorý Vám môže pomôcť s prípravou vysoko dostupných aplikácií, ktoré sú schopné obstať vo veľkej konkurencií.

Výber správnej architektúry musí byť ďalej podporený výberom vhodného programovacieho jazyka, ktorý Vám môže pomôcť ľahšie implementovať moderné technológie aj zefektívniť prevádzku samotnej aplikácie vzhľadom k optimalizácií konzumácie HW zdrojov.

Všetky vyššie zmieňované prístupy k modernému vývoju musia byť podporené správnou metodikou riadenia projektu, riadenia release cyklov, výberom sprievodných technológií pre CI/CD, monitoring, logging.

V našich projektoch častou aplikujeme Low-Code-Development prístup pre dosiahnutie absolútnej efektivity pri vývoji nových aplikačných riešení.

Referencie

Články

Kontaktujte nás