Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Referencia: Solargis – Custom development webových aplikácií

Klimatická kríza predstavuje najväčšiu výzvu akej ľudstvo v súčasnosti čelí a k dispozícií nie je žiadne rýchle riešenie. V Grow2FIT preto vždy radi pracujeme na projektoch, ktoré prispievajú k zlepšeniu situácie.

Jedným z hlavných faktorov prispievajúcich ku klimatickej kríze je energia vyrábaná z fosílnych palív. Riešením je prechod na obnoviteľné zdroje energie.

Slovenská spoločnosť Solargis poskytuje meteorologické dáta, softvérové riešenia a konzultácie pre prevádzkovateľov fotovoltaických elektrárni s cieľom znížiť rizika a optimalizovať ich výkon. Dáta poskytované spoločnosťou Solargis boli opakovane ocenené nezávislými inštitúciami ako celosvetovo najspoľahlivejšie.

Desaťčlenný tím Grow2FIT v zložení analytik, SW architekt a developeri navrhuje a implementuje nové funkcionality webových aplikácií, ktorými klienti Solargis pristupujú k meteorologickým dátam a funkcionalitám. Náš tím pracuje na ucelených požiadavkách a rozvoji moderného server-less cloudového riešenia postaveného na mikroservisnej architektúre.

Vyjadrenie klienta

„Tím Grow2FIT je pre nás dôležitým partnerom, ktorý sa vďaka svojim skúsenostiam a flexibilite rýchlo začlenil do našich softvérových vývojárskych štruktúr, čo nám zrýchľuje vývoj a prináša nové pohľady.“

Marcel Šúri, CEO

O klientovi

Solargis je technologická a poradenská spoločnosť poskytujúca služby spoločnostiam zaoberajúcim sa vývojom a prevádzkou solárnych elektrární. Poskytuje meteorologické údaje, in-house vyvíjaný softvér a technické poradenstvo súvisiace predovšetkým s vyhodnocovaním a riadením výroby solárnej energie.

Vďaka 21 rokom sústredeného výskumu a technológie vyvinutej vo vlastnej réžii sa Solargis stal lídrom v tejto oblasti. Dnes pracuje pre viac ako 1 000 stredných a veľkých organizácií z 100+ krajín a pomáha im robiť kvalifikované finančné rozhodnutia, zlepšovať technický dizajn a optimalizovať prevádzku. Dátové produkty a služby Solargisu sa stali nevyhnutnou súčasťou vývoja projektov solárnych elektrární. Poskytuje tiež služby hodnotenia výkonu, monitorovania a prognózovania solárnej energie.

Dodané služby

Kľúčové technólogie

  • Angular
  • TypeScript
  • AWS – CloudFormation, DynamoDb, Lambda, S3