Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Moderný prístup k integračnej platforme (Service Mesh)

Rýchly rozvoj nových technológií ako napr. kontajnery (Kubernetes…) a cloudové technológie (Azure, AWS, Google…) otvára nový typ problémov a výziev. Svet je v tomto smere bezohľadný a držať krok s modernými trendami a technológiami nie je celkom jednoduché.

Previesť všetok existujúci workload do moderných všade skloňovaných kontajnerov tak, aby sme dosiahli ideálny stav „jednofarebného“ technologického stacku, ktorý sa jednoducho udržuje je v mnohých prípadoch nereálne a aj neefektívne. A to ako z hľadiska technologického, tak z hľadiska nákladov. Tento ideálny stav sa veľmi ťažko dosahuje a to zvlášť v prostrediach veľkých spoločností (bánk, poisťovní a podobne).

Novým typom problému, ktorému musíme čeliť je ako všetky workloady hosťované na virtualkách, kontajneroch alebo prevádzkovaných na websphere, weblogic a pod., jednoduchým spôsobom s čo najmenším úsilím zintegrovať dohromady. Akým spôsobom dosiahnuť v takomto heterogénnom prostredí možnosť sledovať jednotlivé prevádzkové služby? Akým spôsobom riadiť prístupy a práva k jednotlivým službám?

Odpoveď je jednoduchá – Service Mesh. Dnešné technológie založené na Service Mesh Vám umožnia:

  • riešiť väčšinu týchto výziev a problémy spojené s prevádzkovaním služieb v rozsiahlych prostrediach
  • mať nad službami dostatočný prehľad
  • zjednodušiť prevádzkovanie distribuovaných aplikácií so všetkými úskaliami, ktoré s týmto súvisia, najmä v kontexte bezpečnosti
  • dosiahnuť jasne riadenú distribúciu aplikačných konfigurácii a pokročilé riadenie a management prístupových dát
  • realizovať jednoduchšie rôzne deployment stratégie typu Canary-Deployment, Blue-Green-Deployment a ďalšie.

Ako už správne tušíte, tak všetky tieto výhody nakoniec spejú k zrýchleniu a zefektívneniu obrátkovosti release cyklov a uvoľneniu nových aplikácií, funkcionalít v duchu  „time to market“ k zákazníkovi.

Áno, moderne poňatý prístup k Service Mesh je schopný Vám zastúpiť a nahradiť existujúce integračné platformy s pridanou hodnotou. Pre každý účel je nutné zvážiť potreby danej spoločnosti, aby bolo možne identifikovať, akú Service Mesh technológiu je dobré v danom prípade adoptovať.

Najčastejšie v tomto kontexte počúvame: „Nie sme pripravení na túto technológiu.“. Tieto obavy sú zbytočné a v tomto je kúzlo správne zvolenej Service Mesh, ktorá Vám umožní zintegrovať legacy technológie s modernými a to takým spôsobom, ktorý pre Vás nebude znamenať realizáciu veľkých zmien a zásahov do existujúcich aplikácií. A postupne ste schopný realizovať migráciu všetkých aplikácií do kontajnerov alebo ich nechať v pôvodnej podobe.

Pokiaľ Vás zaujímajú konkrétne výhody, ktoré by Vám Service Mesh mohla priniesť vo Vašom prostredí, obráťte sa na nás a radi s vami dohodneme bezplatnú konzultáciu.