Portfolio detail

Späť na portfolio

DevOps

Dnešný zrýchlený svet vyžaduje na to aby sme uspeli v tvrdej konkurencií čo najrýchlejšie nasadzovanie novej funkcionality našich služieb, pokiaľ možno okamžité fixovanie chýb, ktoré sa objavili a priebežne nasadzovanie do produkcie bez dlhých release okien. Cieľom nasadzovania dnešných aplikácií je zjednotenie deployment procesov do rôznych prostredí čí už on-prem alebo cloudu. Pomocou správne zvoleného CI/CD toolsetu a správne definovaných parametrizovateľných pipelines môžeme automatizovane a opakovateľne vykonávať nasadzovanie znovu a znovu.
V kontexte prevádzkovania aplikácií nesmieme zabúdať na kvalitnú monitorovaciu aplikáciu. Pokiaľ dosiahneme kvalitnú monitorovateľnosť aplikácie sme schopní on-line sledovať všetky aspekty prevádzky aplikácie čí už sledovanie spotreby zdrojov, aplikačné trasovanie alebo sledovanie business metrík. Tím sme schopní predikovať pád aplikácie, okamžite reagovať na anomálie pri prevádzke aplikácie a udržiavať aplikáciu bežiacu a dostupnú.
V kontexte DevOps máme dlhoročné skúsenosti. Realizovali sme kompletné transformačné projekty na úrovní celého IT. Zavedenie DevOps princípov vo firme nie je jednoduchá úloha, keďže zasahuje do veľkej časti podnikového IT a často aj mimo IT oddelenia. Radi pomôžeme so zavadzaním DevOps princípov aj vám.