Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Prínosy moderného DevOps

Tradičné firmy majú základy svojich IT oddelení v období 80. až 90. rokov, silne procesne orientované a často v podobe dedikovaných tímov pre jednotlivé IT zdroje, ako sú storage, networking, security, infraštruktúra a podobne. Používatelia, ktorí potrebujú tieto zdroje, požiadajú o ne pomocou ticketov, ktoré na druhej strane spracuje člen tímu a túto žiadosť vybaví. Toto ticketové manažovanie zdrojov trpí mnohými neduhmi. Na druhej strane je človek, ktorý môže požiadavku pochopiť nesprávne, nedodať v požadovanej kvalite alebo zaniesť ľudskú chybu napríklad v podobe preklepu.

Spracovanie komplexnejších požiadaviek pozostávajúcich z kombinácie týchto zdrojov násobí tieto problémy na vyššej úrovni – jednotlivé tímy majú rôzne priority, motivácie a disciplínu. Vybavenie komplexnejšej požiadavky trvá nesmierne dlho. Náročnosť získať zdroje na svoj projekt vytvára predpoklady na vytvorenie „sivej“ infraštruktúry, napríklad server pohodený kdesi v kancelárii s nainštalovaným posledným Dockerom a podobne, pretože je to „rýchlejšie“. Paralelne vzniká aj potreba akýchsi vybavovačov, ktorých úlohou je tlačiť na to, aby tikety boli riešené, často osobnou návštevou a doslova státím nad človekom, kým nevybaví požiadavku. To vedie k strate motivácie ľudí v tímoch. Celé dni riešia len požiadavky používateľov, a teda akúsi operatívu, často za nimi niekto chodí, s tým že potrebujú práve „toto“ a práve „teraz“. Je teda ľahké pracovať veľa, ale bez toho, aby sa podstata veci významnejšie vyriešila systémovo. Dôsledkom je, že robiť zmeny alebo nasadzovať nové prostredia, v ktorých budú fungovať nové aplikácie, môže trvať týždne až mesiace. To je veľký rozdiel oproti hypotetickému fintech startupu z Ázie, ktorý môže nasadzovať svoju aplikáciu 2× denne bez narušenia chodu služby, a tým rýchlejšie konvergovať k požadovanej funkcionalite.

Samotný DevOps je však len vyvrcholenie „agilizácie“ organizácie a snaha prevádzkovať ho v klasickom korporátnom prostredí je odsúdená na neúspech, pretože transakčné náklady na získanie IT zdroja sú vysoké.

Prínosy moderného DevOps

Pojem DevOps býva často zneužívaný len ako trendové pomenovanie starého administrátorského tímu. Koncept DevOps vznikol z potreby rýchlej reakcie na prudko sa meniacu situáciu v mladých internetových startupoch.

Jeho začiatky siahajú do spoločností typu Facebook, respektíve Google, ktoré rástli extrémne rýchlo – denne im pribudlo
milión nových používateľov, ktorí chceli službu využívať, čo vytváralo obrovský tlak na rýchly sled zmien. Technológie a procesy, ktoré fungovali pri menšom počte používateľov, rýchlo prestávajú fungovať a musia sa obmieňať. Preto prevádzka počas takéhoto rastu vyzerá skôr ako výmena motora a kolies na aute počas plnej rýchlosti na diaľnici bez
prerušenia chodu.

Medzi hlavné prínosy zavedenia princípov DevOps považujeme:

  • vyššia kvalita riešenia
  • automatizácia = nižšia chybovosť
  • rýchlejší time to market
  • nižšia fluktuácia IT špecialistov z dôvodu stereotypnej práce
  • vyššia angažovanosť zamestnancov

Predpoklady

Zavedenie moderného DevOps vyžaduje splnenie určitých predpokladov:

  • Kvalitný a skúsený realizačný tím
  • Podpora manažmentu
  • Podpora end-to-end zmien (technologických, procesných a organizačných)
  • Zapojenie ostatných organizačných jednotiek v IT do zmien