Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Školenie Ceph Fundamentals

Ceph je open-source softvérovo definovaná úložná platforma. Poskytuje flexibilný základ pre rôzne typy dátových úložísk, spájajúc objektový, blokový a súborový typ úložiska v jednom spoločnom RADOS klastri. Pre spoločnosti s požiadavkami na rôzne typy úložísk tak Ceph poskytuje jednoduché a zároveň flexibilné riešenie.

Ponúkame vám praktické unikátne školenie Ceph Fundamentals:

 • Obmedzený počet účastníkov (preferujeme max. 6 osôb).
 • Skúšobné prostredie Ceph pre každého účastníka.
 • Účastníci si počas školenia precvičia svoje teoretické znalosti.
 • Účastníci si precvičia riešenie reálnych problémov vo svojich skúšobných prostrediach.
 • Každý účastník ukončí kurz online skúškou s certifikátom.

Na konci školenia budú účastníci:

 • Rozumieť
  • architektúre Ceph klastrov na sieťovej aj storage úrovni.
  • konceptom Placement Group, RADOS objekt, Crush Map, Crush pravidla a ich vzťahy a ďalším.
  • ako funguje komunikácia medzi klientmi a klastrom.
  • základným princípom nasadzovania  a použitia všetkých troch typov úložísk (blok, súbor, objekt)
 • Vedieť inštalovať a spravovať Ceph klaster použitím vstávaneho Cephadm inštalátora.
 • Vedieť vytvoriť a konfigurovať pool-y.
 • Vedieť investigovať a riešiť problémy s node-mi, diskami, daemon-mi, placement groups atď.

Agenda školenia

Agenda 1. dňa

 • Úvod – Čo je Ceph?
 • História
 • Krátky prehľad
 • Funkcionality
 • Komoditný HW
 • Odolnosť a škálovateľnosť
 • Architektúra Ceph-u
  • RADOS
   • librados
   • RBD
 • RGW
 • CephFS
 • Detailný pohľad na Internals
  • RADOS objekty
 • OSDs
 • MONs
 • MGRs
 • Pools
 • Placement Groups
 • Praktické tipy k nasadzovaniu
 • Cephadm
 • Úvod do virtuálnych prostredí
 • Praktické tipy k inštalácií Ceph-u

Agenda 2. dňa

 • Pools
 • RBD
  • Snapshots/Clones
  • RBD data layout
  • RBD-mirror
  • Ďalšie RBD funkcionality
 • Praktické tipy k RBD
 • Teória k CephFS
  • Namespaces a MDS partitioning
  • Snapshots
  • Recursive accounting
  • Ďalšie funkcionality
  • Typy prístupov
 • Praktické tipy k CephFS
 • RGW
  • Čo je objektové úložisko
  • Zones, Zone groups, DR
  • Periods a Epochs
  • Users/Keys
  • Quotas
 • Praktické tipy k RGW

Rekapitulácia a záverečný test

 • Každý účastník školenia získa prístup k online rekapitulácií a záverečnému testu. Tieto prístupy účastníkom zostanú po dobu 2 týždňov.
 • K záverečnému testu je definovaný časový limit.
 • Pred záverečným testom si účastníci môžu zopakovať teóriu a praktické úlohy.

Váš lektor

Kamil Madáč
Grow2FIT Modern Infrastructure Consultant

Kamil je Senior Cloud / Infrastructure konzultant s viac ako 20-ročnou praxou a silným know-how v oblasti návrhu, implementácie a administrácie private cloud riešení (primárne postavenými nad OpenSource riešeniami ako OpenStack). Má dlhoročné skúsenosti s vývojom aplikácií v Pythone a aktuálne aj s vývojom v Go. Disponuje silným know-how v oblasti SDS (Software-defined storages), SDN (Software-defined networking), dátových úložísk (Ceph, NetApp), administrácie Linux serverov a prevádzky nasadených riešení.
Kamil je pravidelný prispievateľ do OpenSource projektov (OpenStack, Kuryr, Requests Lib – Python).

Referencie

Ak vás zaujalo školenie Ceph Fundamentals, kontaktujte nás prosím.