Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Referencia: Atlas Group – Monitorovanie, podpora a rozvoj infraštruktúry

Atlas Group je technologický orientovaná spoločnosť, ktorej infraštruktúra je postavená na Kubernetes. Klient hľadal pomoc pri monitorovaní, podpore a riešení problémov vo svojom Kubernetes prostredí. Okrem toho bolo potrebné nastaviť distribuované blokové úložné riešenie založené na LINSTOR, tak aby klient mohol poskytovať persistent volumes pre pod-y alebo úložisko NFS.

Riešenie

Grow2FIT, poskytovateľ IT služieb špecializujúci sa okrem iného aj na Kubernetes a správu infraštruktúry poskytol Atlas Group nasledovné služby:

 • Monitorovanie a podpora
  • Implementovali sme monitorovací systém na proaktívne identifikovanie problémov alebo anomálií v prostredí Kubernetes.
  • Zaviedli sme podporný mechanizmus na rýchle riešenie problémov, ktoré tím Grow2FIT identifikoval.
 • Riešenie problémov a konzultácie
  • Poskytovanie konzultačných služieb a poradenstvo pri riešení problémov v rámci Kubernetes ekosystému.
 • Rozvoj infraštruktúry
  • Upgrade Kubernetes na novšie verzie, zabezpečenie plynulých prechodov a minimalizovanie prerušení.
  • Zapojenie do priebežnej údržby a riešenia problémov súvisiacich s Kubernetes a ďalšími komponentmi infraštruktúry.
 • Distribuované blokové úložisko (LINSTOR)
  • Podpora Atlas Group pri nastavovaní distribuovaného blokového úložného riešenia založeného na LINSTOR.
  • Konfigurácia LINSTOR na poskytovanie persistent volumes pre pod-y umožňujúc stálosť a spoľahlivosť údajov.
  • Integrácia úložiska NFS do infraštruktúry využívajúc možnosti LINSTOR na rozšírenie možností úložiska.

Výsledok

 • Rýchla identifikácia a riešenie problémov prostredníctvom proaktívneho monitorovania a podpory.
 • Úspešná implementácia LINSTOR, ktorý poskytuje spoľahlivé a trvalé volumes pre pod-y.
 • Spolupráca medzi Atlas Group a Grow2FIT zabezpečila kontinuálnu podporu a konzultácie, čo umožnilo bezproblémový rozvoj a zlepšenie infraštruktúry Atlas Group.

Poskytované služby

Kľúčové technológie

 • Kubernetes
 • LINSTOR

Kontaktná osoba

Tomáš Řehák, Head of Engineering