Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Čo je Data Mesh a prečo by ma to malo zaujímať? – časť II.

V predchádzajúcej časti našej série sme predstavili koncept a princípy Data Mesh. V tejto časti seriálu sa pozrieme na technológie umožňujúce zavedenie konceptu Data Mesh do vašej organizácie a typické námietky voči Data Mesh.

Celý článok nájdete v anglickom jazyku tu: What is Data Mesh and why do I care? – Part II.