Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Referencia: greenconsus – Migrácia Jira a Confluence

V poslednom období zaznamenávame veľký dôraz spoločnosti Atlassian na využívanie cloudových verzií svojich produktov. Pre drvivú väčšinu SME spoločností je tak oveľa výhodnejšie používanie najmodernejších a flexibilných cloudových produktov kde odpadá prácnosť spojená s údržbou serverov a aplikácií a minimalizuje sa potreba zabezpečenia bezpečnosti aplikácií.

Atlassian síce umožňuje aj naďalej používať svoje aplikácie (Jira, Confluence a ďalšie) aj po vypršaní supportnej licencie, ale bez možnosti aktualizácie o nové funkcionality a vylepšenia a bez podpory z pohľadu bezpečnosti. Aplikácie tak postupne zastarajú a nespĺňajú očakávania zákazníka. Stávajú sa aj nebezpečnou pozvánkou pre prípadných útočníkov.

Z vyššie uvedených dôvodov sa rakúska spoločnosť greenconsus rozhodla ďalej neudržiavať vlastné riešenie ale zmigrovať dáta do Atlassian Cloud a používať cloudové verzie produktov.

Prvým krokom migračného projektu, ktorý sme realizovali v spolupráci s technologickou firmou VisionLake bola analýza dát. Čo všetko bude potrebné zmigrovať, ktorých používateľov sa migrácia bude týkať, čo urobiť s historickými dátami a ako zachovať konzistenciu informácií o zamestnancoch a používateľoch, ktorí už nie sú aktívni ale aj naďalej je potrebné vedieť ich detaily.

V druhom kroku bola realizovaná krátka štúdia realizovateľnosti migrácie kedy firma už aktívne používala Atlassian Cloud riešenia a denne pribúdali nové dáta. Migráciu bolo nutné vykonať tak aby zákazník neprišiel o dáta nové (generované používaním cloud verzie) ani staré (uložené v on-premise Serverovej verzií).

Z dôvodu príliš veľkých rozdielov medzi aktuálnou cloudovou verziu a serverovou verziou, ktorou disponoval zákazník nebolo technický možné realizovať jednorazovú migráciu na najaktuálnejšiu cloudovú verziu. Preto bolo potrebné zistiť, ktoré verzie aplikácií sú stále kompatibilné a takto bolo nutné vykonať viackrokovú migráciu. Taktiež bolo potrebné vyriešiť licencovanie pre danú migráciu keďže bez licencií nie je možné aktualizovať na kompatibilné verzie.

Po úspešnej migrácií bola vykonaná kontrola konzistencie dát v oboch systémoch a použili sme trochu skriptovacej mágie na doladenie informácií o používateľoch, ktorí nie sú aktívni v novom cloud riešení.

A ako bonus bola popri migrácií vykonaná aj kontrola nastavenia jednotlivých projektov v Jira, nastavenie oprávnení, notifikácií a zníženie počtu Custom Field-ov. Výsledok je moderné a flexibilné riešenie nezaťažené z dnešného pohľadu nevyhovujúcim spôsobom práce. Radikálne sa zvýšilo zabezpečenie dát, znížili sa náklady na údržbu a obnovu serverov, firma ma lepší prehľad o zdrojoch a môže lepšie plánovať prácu.

Dodané služby

Kľúčové technólogie

  • Atlassian Jira
  • Atlassian Confluence