Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Prichádza čas QR kódov a okamžitých (instantných) platieb

Píše sa rok 2018 a v grémiách EPC (European Payment Council) sa vytvára nový typ produktu - Okamžité platby v EUR. Je to veľká zmena v pohľade na rýchlosť presunu kapitálu v rámci Európy.

Čo to prinesie?

V prvom rade veľké možnosti pre podnikateľov a spotrebiteľov (občanov) zaplatiť za služby pripadne obdŕžať úhradu za dodaný tovar v reálnom čase.
V druhom rade dáva možnosť klientom zaplatiť na internete za služby aj bez použitia platobnej karty (alternatívny spôsob platby mimo kartovej schémy bola dlhodobá požiadavka podnikateľov z dôvodu vysokého zaťaženia poplatkami za prijímanie platieb kartou).

Čo  sa zmenilo?

Banky v EU a tiež banky v SR sa pripojili do systému kde je možne do 10 sekúnd vykonať platbu (aj s overením či účet príjemcu je správny a platný).

Banky použili systémy ECB (European Central Bank), ktoré im umožnili rýchlo presúvať financie v rámci danej SEPA Instantnej schémy.

Na to aby sa dali instantne služby použiť čo najefektívnejšie na úhradu za služby je potrebné mať efektívny spôsob prijímania platieb a to pomocou QR kódu prípadne univerzálnej platobnej linky. QR kód / platobná linka obsahuje všetky dôležité náležitosti aby sa platba dala vykonať. Číslo účtu príjemcu, sumu a tiež môže  obsahovať aj identifikátor platby (E2E referenciu alebo referenciu platby). QR kód / platobná linka umožní po nasnímaní platiteľom okamžité spracovanie v internet bankingu / mobile bankingu finančnej inštitúcie a za použitia okamžitej platby zaslať finančné prostriedky na účet príjemcu a ten môže po pripísaní okamžite finančnými prostriedkami disponovať (nie ako u kartovej schémy kde prostriedky prídu na účet až o niekoľko pracovných dni).

QR kódy a ich štruktúra môže mať rôzne definície a štandardy. Vo svete sa používa niekoľko (v prípade záujmu Vám radi poradíme).

Na čo môžeme Instantnú schému s QR kódmi využiť? Popíšeme na príklade živnostníka.

Živnostník po vykonaní dohodnutej práce môže na základe nim vystaveného QR kódu dostať okamžite zaplatené  za svoje služby. Nemusí čakať niekoľko dni na zaplatenie faktúry alebo mať platobný terminál (kde by po zaplatení prišla platba o niekoľko dní), prípadne žiadať platiteľa o platbu v hotovosti (následne je potrebné vložiť peniaze na účet). Jednoducho po vytvorení QR kódu / platobnej linky a jej načítaní platiteľom (cez mobilnú aplikáciu) dostane okamžite peniaze na svoj podnikateľsky účet a v prípade že v aplikácii má možnosti generovania faktúry / bločku ten zašle elektronicky platiteľovi, pripadne dané údaje zaeviduje okamžite vo svojom účtovníctve.

Dané riešenie je možné využiť aj v iných oblastiach napríklad malé prevádzky pre ktoré by bola kartová schéma a terminál príliš nákladná, prípadne využiť možnosti QR kódov nie iba na vykonávanie platieb ale aj na ponúkanie rôznych zľavových schém.