Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Vitaj na palube: Dominika Pénzeš ako nová členka nášho manažérskeho tímu povedie službu sourcingu IT špecialistov

Transformácia technologického prostredia našich klientov je komplexná výzva – preto je veľmi dôležité mať správny tím. S potešením oznamujeme, že Dominika Pénzeš sa pripája k nášmu manažérskemu tímu, kde bude viesť službu sourcingu IT špecialistov. Keďže Dominiku poznáme už mnoho rokov, sme presvedčení o jej odborných znalostiach a tešíme sa na nové perspektívy, ktoré prinesie.

Celý tím Grow2FIT tu

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Vylepšite OpenTelemetry gRPC pomocou konzistentného Hash Load Balancera

Tento článok ukazuje využitie konzistentného vyrovnávania hash loadu pre OpenTelemetry OTLP gRPC payload.

Celý článok v anglickom jazyku nájdete tu: Enhance OpenTelemetry gRPC With a Consistent Hash Load Balancer

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Referencia: Komplexná revízia novej bankovej architektúry 365.bank

365.bank sa rozhodla zmodernizovať svoje základné IT systémy vrátane core bankingu a omnichannel platformy z rôznych obchodných a technologických dôvodov. Rozhodli sa pre moderné cloudové riešenia. Hlavnou úlohou Grow2FIT bolo potvrdiť, či je táto nová architektúra uskutočniteľná a či dokáže efektívne riešiť pôvodné dôvody iniciovania programu. Banka potrebovala mať istotu, že prechod bude nielen technologicky správny, ale aj v súlade s jej obchodnými cieľmi a budúcimi plánmi rastu.

Riešenie

Pre každú z definovaných oblastí sme pomocou štruktúrovanej metodológie zrealizovali nasledovné:

 • Úvodný workshop na preskúmanie navrhovanej (TO-BE) architektúry a identifikovaných problémov.
 • Po ňom nasledovala príprava návrhu výstupov pre každú oblasť.
 • Následné workshopy umožnili spoločné odladenie týchto návrhov.
 • Záverečná fáza zahŕňala dokončenie a finalizáciu výstupov.

Preskúmané boli tieto oblasti:

 • Účty a karty
 • Platby
 • Spotrebiteľské a hypotekárne úvery
 • Podnikateľské a pokladničné (treasury) služby
 • Dáta, reporting, compliance a CRM
 • Front-end, Integrácia novej Omnichannel platformy

Výsledok

Po komplexnej revízií novej architektúry sme banke odporučili, aby realizovala postupné zlepšovanie IT systémov so zameraním na kľúčové oblasti, ako sú platobná brána a nové zákaznícke kanály. Odporúčanie zahŕňa aj implementáciu nového Cloud Data Warehouse riešenia, pričom sa spočiatku zameriava len na zapracovanie nových požiadaviek do tejto platformy.

Odporúčame tiež nateraz zachovať existujúci core banking systém. V ďalších etapách programu sa prehodnotí toto odporúčanie na základe špecifických technologických, finančných a trhových faktorov platných v danom čase. Podrobnosti o implementácii zostávajú všeobecné, aby sa rešpektovali dohody o zachovaní dôvernosti.

Kontaktná osoba

Martin Petrík, 365.bank Program Manager

O klientovi

365.bank je slovenská banka, ktorá vykonáva svoju činnosť najmä na základe Obchodného zákonníka a Zákona o bankách. Banka ponúka svojim klientom širokú škálu bankových a finančných produktov a služieb. Medzi jej hlavné činnosti patrí prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, vykonávanie tuzemských a cezhraničných prevodov finančných prostriedkov, poskytovanie investičných služieb, vykonávanie investičných činností a poskytovanie vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch.

Poskytnuté služby

Kľúčové technológie

 • Mambu
 • Backbase
 • AWS

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Využitie OpenTelemetry pre Prometheus metriky odolné voči chybám s funkciou Envoy Mirroring

Existuje veľa prípadov použitia, keď je potrebné metriky zhromaždené z aplikácií alebo služieb preposlať z lokálneho prostredia do vzdialeného centralizovaného dlhodobého úložiska, ako je Thanos alebo Mimir.

Tento článok vám ukáže ako vybudovať odolné a vysoko dostupné riešenie na zhromažďovanie a posielanie metrík z aplikácií a služieb spustených v Kubernetes do vzdialeného dlhodobého TSDB úložiska kompatibilného s Prometheus. Požadované sú dostatočné znalosti použitých komponentov, ako je OpenTelemetry collector, Prometheus v režime agenta, a zrkadlenie requestov Envoy proxy. Podrobná konfigurácia je mimo rozsahu tohto článku.

Návrh

OpenTelemetry kolektor zhromažďuje metriky z požadovaných zdrojov a pipeline je nakonfigurovaná pomocou prijímačov, procesorov, a exportérov OpenTelemetry collectora na spracovanie a odosielanie zhromaždených metrík do koncového bodu Envoy proxy.

Envoy proxy je nakonfigurovaný so static route mirror policy s upstream klastrami Prometheus podov. To znamená, že Envoy proxy sa priamo pripája k k8s podu a nie k službe k8s pred podmi. Každý Prometheus pod reprezentuje Envoy upstream klaster. Údaje sú primárne smerované do jednej z dvoch replík Prometheus podu a zrkadlené do druhej.

Prometheus je nasadený do k8s klastra s dvoma replikami v režime agenta s povolenou funkciou remote-write-receiver. K inštanciám bol pridaný aj externý label prometheus_replica, ktorý sa používa na deduplikáciu sérií v Thanos odoslaných z vysoko dostupných párov inštancií Prometheus.

Záver

Tento návrh pomohol zvýšiť odolnosť monitorovania a znížil medzeru v údajoch časových radov v Grafana dashboardoch.

Autor

Gabriel Illés
Senior DevOps Engineer

Dedicated professional with experience in managing cloud infrastructure and system administration, integrating cloud-based infrastructure components, and developing automation and data engineering solutions. Good at troubleshooting problems and building successful solutions. Excellent verbal and written communicator with strong background cultivating positive relationships and exceeding goals.

Celý konzultačný tím Grow2FIT: Náš tím

Súvisiace služby

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

CloudGuard by Grow2FIT

V Grow2FIT ponúkame riešenia na mieru pre spoločnosti všetkých veľkostí, od startupov až po korporácie. Naším cieľom je zabezpečiť, aby vaša cloudová infraštruktúra fungovala vždy na maximum jej potenciálu. S podporou nášho tímu skúsených odborníkov garantujeme priebežné monitorovanie, proaktívnu údržbu, strategickú optimalizáciu nákladov a šikovné zlepšenia pre špičkový a nákladovo-efektívny cloudový ekosystém.

Služby v základnom balíku

Vyberte si základný balík Grow2FIT a majte kľudný spánok, pretože viete, že vaša cloudová infraštruktúra je pod dohľadom odborníkov. A keď ste pripravení ponoriť sa hlbšie do optimalizácie a strategického plánovania, máme pre vás pripravené naše doplnkové služby.

Cena: Od 500 – 1000 € mesačne (bez DPH). Výsledná cena závisí od zložitosti a veľkosti vašej infraštruktúry.

Ďalšie informácie:

 • Prevádzka služby: 5*8
 • SLA: Best effort

Doplnkové služby

Osobní strážcovia vášho cloudu


Tomáš Čorej
Grow2FIT Cloud & DevOps Consultant

Tomáš má 15-ročné skúsenosti s návrhom a budovaním vysoko-výkonných a nákladovo-efektívnych riešení zameraných na automatizáciu správy fyzických serverov. Pre návrh a implementáciu riešení preferuje využitie komoditného hardware a open-source nástrojov ako MaaS.io, OpenStack, Terraform, Juju alebo Ceph. Zároveň má bohaté skúsenosti s integráciou open-source nástrojov do startupových aj korporátnych prostredí a prevádzkou onpremise, cloud alebo hybrid riešení.

Kamil Madáč
Grow2FIT Cloud & DevOps Consultant

Kamil je Senior Cloud / Infrastructure konzultant s viac ako 20-ročnou praxou a silným know-how v oblasti návrhu, implementácie a administrácie private cloud riešení (primárne postavenými nad OpenSource riešeniami ako OpenStack). Má dlhoročné skúsenosti s vývojom aplikácií v Pythone a aktuálne aj s vývojom v Go. Disponuje silným know-how v oblasti SDS (Software-defined storages), SDN (Software-defined networking), dátových úložísk (Ceph, NetApp), administrácie Linux serverov a prevádzky nasadených riešení.
Kamil je pravidelný prispievateľ do OpenSource projektov (OpenStack, Kuryr, Requests Lib – Python).

Petr Drastil
Grow2FIT Cloud & DevOps Consultant

DevOps konzultant a architekt s predchádzajúcimi skúsenosťami v softvérovom vývoji špecializujúci sa na návrh a implementáciu IaaS a PaaS riešení v cloude (AWS, Azure) a Kubernetes. Petr pracoval na viacerých projektoch, ktorých cieľom bolo vytvoriť štandardizované nástroje pre vývojárov určené na efektívnu dekompozíciu monolitických riešení na samostatné služby s nezávislým životným cyklom. Taktiež má skúsenosti s migráciou aplikácií z dedikovaných serverov do platformy Kubernetes (resp. Red Hat OpenShift). Petr má skúsenosti z projektov v oblasti financií (Deutsche Börse), telco (Deutsche Telekom) a e-commerce (Wallmart Global Tech).

A mnoho ďalších… Celý konzultačný tím Grow2FIT: Náš tím

Klienti

Referencie

Kontaktujte nás

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Koľko prostredí na vývoj softvéru je potrebných a prečo?

V softvérovom inžinierstve sa „prostredím na vývoj softvéru“ myslí kombinácia procesov, nástrojov a infraštruktúry, ktoré vývojári používajú na navrhovanie, vytváranie, testovanie a údržbu softvéru. To zahŕňa všetko od integrovaných vývojových prostredí (IDE), ako sú Visual Studio, Eclipse alebo IntelliJ, až po základné nástroje a knižnice a dokonca komponenty, ako sú databázy, servery a nastavenia siete. Jednoducho povedané, prostredie na vývoj softvéru označuje konkrétny súbor infraštruktúrnych zdrojov zriadených na beh programu za špecifických podmienok.

Ako softvér napreduje v svojom životnom cykle, rôzne prostredia riešia jedinečné požiadavky vývojových a prevádzkových tímov. Vzhľadom na dnešné rýchle a veľmi konkurenčné prostredie digitálneho podnikania musia vývojové tímy výrazne vyladiť svoje pracovné postupy, aby zostali na čele pelotónu. Efektívny workflow zvyšuje produktivitu tímu a zaručuje dodanie rýchleho a spoľahlivého softvéru.

Celý článok v anglickom jazyku nájdete tu: How many software environments are needed and why?

Autor

Róbert Ďurčanský
Senior Fullstack Developer

Róbert je skúsený Senior Fullstack Developer s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti vývoja softvéru. So silným zázemím v oblasti Backend a Frontend vývoja a UX&Graphics a vášňou pre poskytovanie vysokokvalitných riešení má Róbert preukázanú odbornosť v širokej škále technológií a frameworkov. Okrem iného má skúsenosti s TypeScript, Angular, Java, Spring Boot, Kotlin a AWS Cloud Solutions. Počas svojej kariéry Róbert pracoval na rôznych projektoch vrátane e-commerce platforiem, finančných systémov a vývoja hier.

Celý konzultačný tím Grow2FIT: Náš tím

Súvisiace služby

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Case Study: Návrh dátovej architektúry digitálnej banky pre Raiffeisen Bank International

Banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) je v procese spustenia svojej novej platformy digitálneho bankovníctva. S rýchlou digitalizáciou bankových služieb a rastúcim dopytom po online zákazníckych funkcionalitách si RBI uvedomila nevyhnutnú potrebu robustnej a prispôsobiteľnej dátovej architektúry. Zatiaľ čo banka má interné tímy, ktoré ovládajú tradičné bankové systémy, hľadali externú expertízu na využitie plného potenciálu súčasných cloudových technológií.

Problém

Digitálna banka má byť podľa vízie RBI moderná, agilná a pripravená na budúcnosť. To prinieslo 2 výzvy:

 • Návrh dátovej architektúry tak aby bola škálovateľná, efektívna a schopná zvládnuť obrovský nárast digitálnych transakcií.
 • Zabezpečiť aby architektúra zostala v súlade s internými a externými predpismi a bez problémov sa integrovala s existujúcimi systémami RBI.

Naše riešenie

Náš tím dátových konzultantov realizoval projekt dodržiavajúc 2 kľúčové prístupy:

 • Serverless a Cloud-Agnostic architektúra: Naše návrhové princípy uprednostňovali serverless framework nad AWS. Tým sa zabezpečila nielen automatická škálovateľnosť bez réžie správy serverov, ale aj zníženie prevádzkových nákladov. Navyše, navrhnutím cloud-agnostic architektúry sme zabezpečili, že RBI nebude pripútané k jedinému poskytovateľovi cloudu, čo im poskytne flexibilitu a odolnosť v ich digitálnom úsilí.
 • Integrácia a compliance: Naše riešenie bolo dôsledne prispôsobené, uvedomujúc si prvoradý význam bezpečnosti a regulácie v bankovom sektore. Preto sme:
  • Vykonali komplexnú analýzu požiadaviek s cieľom zistiť potreby banky a podľa toho prispôsobiť náš návrh.
  • Vytvorili návrh architektúry a spracovania údajov s využitím sady cloud- agnostic služieb, ktoré zaisťujú optimálny tok údajov, ich ukladanie a získavanie.
  • Zabezpečenie súladu s internými predpismi integráciou architektúry s interným prostredím RBI, zabudovaním potrebných bezpečnostných opatrení a vytvorením robustného bezpečnostného konceptu.

Výsledok

Vďaka našej práci sa Raiffeisen Bank International teraz môže pochváliť modernou dátovou architektúrou digitálneho bankovníctva, ktorá je charakteristická efektívnosťou, odolnosťou a prispôsobivosťou. Banka je pripravená poskytnúť svojim zákazníkom bezkonkurenčné skúsenosti s digitálnym bankovníctvom a zároveň si udržať náskok v rýchlo sa rozvíjajúcom fintechovom prostredí.

Poskytované služby

Kľúčové technológie

 • AWS

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Vítame v tíme Mariána Ivanča: Softvérového architekta s 20+ ročnou praxou

S potešením oznamujeme, že do nášho tímu sa pridal Marián Ivančo. Za viac ako 20 rokov v odbore má Marián bohaté skúsenosti s návrhom a implementáciou komplexných IT systémov. Jeho práca zahŕňala celý rad sektorov vrátane financií, hier a energetiky.

Marián je skúsený v migrácií zo starších systémov na moderné kontajnerové riešenia. Jeho technické znalosti zahŕňajú Java, Kubernetes, cloudové riešenia a kontajnerové platformy. Počas svojej kariéry hral kľúčové úlohy v rozsiahlych systémových integráciách a migráciách.

So silným zázemím v agilných metodológiách spája Marián svoje technické znalosti s kolaboratívnym prístupom, čím dôsledne zabezpečuje efektivitu projektov a inovácie. Tešíme sa na Mariánov prínos pre náš tím.

Pozrite si našich ďalších senior konzultantov tu

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Náš letná teambuildingová akcia bola plná dobrodružstva a zábavy!

Pozrite si toto video a nahliadnite do nášho dobrodružného dňa plného raftingu, surfovania a ďalších aktivít! 💦
Sme vďační za tím, ktorý vie tvrdo pracovať aj zabávať sa. 💪😄

Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Referencia: Atlas Group – Monitorovanie, podpora a rozvoj infraštruktúry

Atlas Group je technologický orientovaná spoločnosť, ktorej infraštruktúra je postavená na Kubernetes. Klient hľadal pomoc pri monitorovaní, podpore a riešení problémov vo svojom Kubernetes prostredí. Okrem toho bolo potrebné nastaviť distribuované blokové úložné riešenie založené na LINSTOR, tak aby klient mohol poskytovať persistent volumes pre pod-y alebo úložisko NFS.

Riešenie

Grow2FIT, poskytovateľ IT služieb špecializujúci sa okrem iného aj na Kubernetes a správu infraštruktúry poskytol Atlas Group nasledovné služby:

 • Monitorovanie a podpora
  • Implementovali sme monitorovací systém na proaktívne identifikovanie problémov alebo anomálií v prostredí Kubernetes.
  • Zaviedli sme podporný mechanizmus na rýchle riešenie problémov, ktoré tím Grow2FIT identifikoval.
 • Riešenie problémov a konzultácie
  • Poskytovanie konzultačných služieb a poradenstvo pri riešení problémov v rámci Kubernetes ekosystému.
 • Rozvoj infraštruktúry
  • Upgrade Kubernetes na novšie verzie, zabezpečenie plynulých prechodov a minimalizovanie prerušení.
  • Zapojenie do priebežnej údržby a riešenia problémov súvisiacich s Kubernetes a ďalšími komponentmi infraštruktúry.
 • Distribuované blokové úložisko (LINSTOR)
  • Podpora Atlas Group pri nastavovaní distribuovaného blokového úložného riešenia založeného na LINSTOR.
  • Konfigurácia LINSTOR na poskytovanie persistent volumes pre pod-y umožňujúc stálosť a spoľahlivosť údajov.
  • Integrácia úložiska NFS do infraštruktúry využívajúc možnosti LINSTOR na rozšírenie možností úložiska.

Výsledok

 • Rýchla identifikácia a riešenie problémov prostredníctvom proaktívneho monitorovania a podpory.
 • Úspešná implementácia LINSTOR, ktorý poskytuje spoľahlivé a trvalé volumes pre pod-y.
 • Spolupráca medzi Atlas Group a Grow2FIT zabezpečila kontinuálnu podporu a konzultácie, čo umožnilo bezproblémový rozvoj a zlepšenie infraštruktúry Atlas Group.

Poskytované služby

Kľúčové technológie

 • Kubernetes
 • LINSTOR

Kontaktná osoba

Tomáš Řehák, Head of Engineering