Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Sourcing s pridanou hodnotou

Hlavným faktorom, ktorý v súčasnosti rozhoduje o úspechu a neúspechu firiem, programov či projektov je kvalita ľudských zdrojov. Ľudský talent sa tak stal najnedostatkovejším zdrojom súčasnosti – dokonca ťažšie dostupným ako kapitál. Súboj firiem na pracovnom trhu je dnes minimálne rovnako silný ako súboj o zákazky a obchodné príležitosti.

Ako hľadať talenty

Z tohto dôvodu firmy, ktoré chcú uspieť v silnej konkurencií musia využívať všetky dostupné formy na hľadanie (a samozrejme aj udržanie) ľudského talentu:

 • Interný nábor zamestnancov (prostredníctvom vlastného náborového oddelenia)
 • Externý nábor zamestnancov (hľadanie zamestnancov prostredníctvom špecializovaných firiem)
 • Využitie služby sourcingu (leasing ľudských zdrojov) – dočasná alokácia zamestnancov špecializovaných externých firiem na vlastné projekty. Najčastejšie dôvody pre využitie služby sourcingu sú nasledovné:
  • Krátkodobá/dočasná potreba ľudských zdrojov – pre prípad nárazového väčšieho počtu projektov alebo potreby dokončiť projekt do stanoveného termínu – v tomto prípade nemá zmysel zamestnávať nových zamestnancov keďže bude problém ich neskôr utilizovať.
  • Chýbajúce špecifické know-how kedy je efektívnejšie zapojiť hotového experta alebo seniora v danej oblasti či už na plnú alebo čiastočnú kapacitu podľa potreby projektu/zákazníka.
  • Alebo jednoducho firma nevie nájsť vhodných ľudí do interného zamestnaneckého pomeru.

Grow2FIT vám ponúka 2 vyššie uvedené služby – sourcing  alebo externý nábor zamestnancov.

Pridaná hodnota Grow2FIT

Prečo by ste si mali vybrať tieto služby práve od našej spoločnosti Grow2FIT?

Veríme, že vďaka nasledovným princípom ponúkame našim zákazníkom unikátne služby, ktoré splnia ich potreby:

 • Maximálne prispôsobenie potrebám klienta – ponúkame rôzne formy našich služieb
  • Dlhodobý aj krátkodobý sourcing.
  • Hľadanie zamestnancov do vášho interného zamestnaneckého pomeru = externý nábor.
  • Našich špecialistov poskytujeme na plnú alebo čiastočnú alokáciu, ktorú využijete ak máte drobné, špecifické problémy (v tomto prípade hovoríme o službe Consulting).
 • Ponúkame len overených špecialistov
  • Zaviedli sme prepracovaný viackolový náborový systém.
  • Špecialistov zapájame do sourcingových projektov a aj našich custom development projektov, aby získavali čo najširšie skúsenosti.
 • Medzinárodné talenty
  • Kvalitné ľudské zdroje hľadáme nie len na Slovensku a v Českej Republike, ale v celej Európe (čo dáva stále väčší zmysel keďže stále viac projektov je možné realizovať vzdialene).
  • Kladieme veľký dôraz na angličtinu a ochotu cestovať v potrebnej miere, pokiaľ to aktuálna pandemická situácia umožňuje (napr. vždy na plánovanie nového šprintu).
 • Pomáhame budovať kariéru našich zamestnancov a spolupracovníkov
  • Mimoriadne dbáme na správny kariérny rast našich zamestnancov a spolupracovníkov a snažíme sa im vždy nájsť najvhodnejší projekt vzhľadom na ich osobnostný a profesný stupeň rozvoja.
 • Máme široký záber pôsobnosti – primárne sa zameriavame na nasledovné oblasti (ale vieme vám pomôcť aj s ďalšími technológiami)
  • Moderný vývoj (cloud-based applications, containerizácia, microservisná architektúra…) – Java stack, JavaScript frontend frameworks, Kubernetes, OpenShift, Docker, SQL aj NoSQL DB vrátane SDS – Ceph
  • DevOps – CI/CD – automatizácia vývoja, testovania a nasadzovania
  • Moderná infraštruktúra – automatizovaná správa infraštruktúry, návrh cost effective infraštruktúry s komoditným HW
  • DB riešenia – BigData, SDS – Ceph, PLSQL development
  • Testing – riešenia pre automatizované testy, manuálne testy
  • Agilné procesy – coaching, konzultácie
  • Jira a ďalšie Atlassian nástroje – migrácia do Jira cloud, customizácia a integrácia Attlasian nástrojov do Vašej organizácie