Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Vylepšite OpenTelemetry gRPC pomocou konzistentného Hash Load Balancera

Tento článok ukazuje využitie konzistentného vyrovnávania hash loadu pre OpenTelemetry OTLP gRPC payload.

Celý článok v anglickom jazyku nájdete tu: Enhance OpenTelemetry gRPC With a Consistent Hash Load Balancer