Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Case Study: Návrh dátovej architektúry digitálnej banky pre Raiffeisen Bank International

Banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) je v procese spustenia svojej novej platformy digitálneho bankovníctva. S rýchlou digitalizáciou bankových služieb a rastúcim dopytom po online zákazníckych funkcionalitách si RBI uvedomila nevyhnutnú potrebu robustnej a prispôsobiteľnej dátovej architektúry. Zatiaľ čo banka má interné tímy, ktoré ovládajú tradičné bankové systémy, hľadali externú expertízu na využitie plného potenciálu súčasných cloudových technológií.

Problém

Digitálna banka má byť podľa vízie RBI moderná, agilná a pripravená na budúcnosť. To prinieslo 2 výzvy:

 • Návrh dátovej architektúry tak aby bola škálovateľná, efektívna a schopná zvládnuť obrovský nárast digitálnych transakcií.
 • Zabezpečiť aby architektúra zostala v súlade s internými a externými predpismi a bez problémov sa integrovala s existujúcimi systémami RBI.

Naše riešenie

Náš tím dátových konzultantov realizoval projekt dodržiavajúc 2 kľúčové prístupy:

 • Serverless a Cloud-Agnostic architektúra: Naše návrhové princípy uprednostňovali serverless framework nad AWS. Tým sa zabezpečila nielen automatická škálovateľnosť bez réžie správy serverov, ale aj zníženie prevádzkových nákladov. Navyše, navrhnutím cloud-agnostic architektúry sme zabezpečili, že RBI nebude pripútané k jedinému poskytovateľovi cloudu, čo im poskytne flexibilitu a odolnosť v ich digitálnom úsilí.
 • Integrácia a compliance: Naše riešenie bolo dôsledne prispôsobené, uvedomujúc si prvoradý význam bezpečnosti a regulácie v bankovom sektore. Preto sme:
  • Vykonali komplexnú analýzu požiadaviek s cieľom zistiť potreby banky a podľa toho prispôsobiť náš návrh.
  • Vytvorili návrh architektúry a spracovania údajov s využitím sady cloud- agnostic služieb, ktoré zaisťujú optimálny tok údajov, ich ukladanie a získavanie.
  • Zabezpečenie súladu s internými predpismi integráciou architektúry s interným prostredím RBI, zabudovaním potrebných bezpečnostných opatrení a vytvorením robustného bezpečnostného konceptu.

Výsledok

Vďaka našej práci sa Raiffeisen Bank International teraz môže pochváliť modernou dátovou architektúrou digitálneho bankovníctva, ktorá je charakteristická efektívnosťou, odolnosťou a prispôsobivosťou. Banka je pripravená poskytnúť svojim zákazníkom bezkonkurenčné skúsenosti s digitálnym bankovníctvom a zároveň si udržať náskok v rýchlo sa rozvíjajúcom fintechovom prostredí.

Poskytované služby

Kľúčové technológie

 • AWS