Portfolio detail

Späť na portfolio

Databázové riešenia

Dáta všade kam sa pozriete. Počas realizácie našich projektov sme riešili statické ukladanie dát v bežných databázových enginoch pre relačné aj key/value databázy. Realizovali sme okrem iného návrhy HW infraštruktúry pre optimalizáciu výkonu a návrhy a implementácie ODS systémov. V posledných rokoch vo väčšej miere realizujeme prechod z veľkých monolitických databázových riešení na riešenia prispôsobené mikroservisnej aplikačnej architektúre tak aby sme zlepšili udržiavateľnosť a nasadzovanie aplikácií integrovaných s databázami a distribuovatelnosť databáz.

Bohaté skúsenosti máme aj so storage systémami kde sa orientujeme najmä na distribuované storage systémy ako CEPH, DRDB a container specific storages ako OpenEBS alebo Portworx. V posledných rokoch sa venujeme najmä integrovaniu týchto storage systémov s containerovými platformami pre prevádzku statefull aplikácií.
Veľké produkčné riešenia sa dnes nezaobídu bez data stream storage systémov ako sú Kafka, alebo Flink ktoré tvoria chrbtový kanál naprieč viacerými datacentrami, zónami, regiónmi… Máme skúsenosti aj s cacheovacími systémami (Redis) čí messaging systémami (RabbitMQ).
Vďaka našej veľkej participácií v oblasti DevOps sme adoptovali aj technológie pre ukladanie metrík a logov – napr. time-series databázy ako Prometheus alebo Influx čí univerzálne riešenia pre analýzu zastúpené technológiami ako ElasticSearch.

Naši experti

Miloš Molnár
Grow2FIT BigData Consultant

Miloš má viac ako 10 ročné skúsenosti s návrhom a implementáciou BigData riešení v cloud-ovom aj on-premise prostredí. Špecializuje sa na distribuované systémy, spracovanie dát a dátovú vedu využitím technológií ako Hadoop a cloudových služieb (AWS, Azure). Spolu s tímom dodal Miloš množstvo aplikácií pre dávkové aj streaming-ové spracovanie dát.
Má skúsenosti s dodávkou riešení pre korporátnych klientov ale aj pre start-upy. Pri návrhu dátových architektúr vyznáva princípy otvorených riešení, nákladovej efektívnosti a udržateľnosti v špecifickom prostredí klientov. Samozrejme, v zhode so stratégiou klienta a biznis architektúrou.

Celý konzultačný tím Grow2FIT: Náš tím

Odborné články

Kontaktujte nás