Portfolio detail

Späť na portfolio

Databázové riešenia

Dáta všade kam sa pozriete. Počas realizácie našich projektov sme riešili statické ukladanie dát v bežných databázových enginoch pre relačné aj key/value databázy. Realizovali sme okrem iného návrhy HW infraštruktúry pre optimalizáciu výkonu a návrhy a implementácie ODS systémov. V posledných rokoch vo väčšej miere realizujeme prechod z veľkých monolitických databázových riešení na riešenia prispôsobené mikroservisnej aplikačnej architektúre tak aby sme zlepšili udržiavateľnosť a nasadzovanie aplikácií integrovaných s databázami a distribuovatelnosť databáz.
Bohaté skúsenosti máme aj so storage systémami kde sa orientujeme najmä na distribuované storage systémy ako CEPH, DRDB a container specific storages ako OpenEBS alebo Portworx. V posledných rokoch sa orientujeme najmä na integrovanie týchto storage systémov s containerovými platformami pre prevádzku statefull aplikácií.
Veľké produkčné riešenia sa dnes nezaobídu bez data stream storage systémov ako sú Kafka, alebo Flink ktoré tvoria chrbtový kanál naprieč viacerými datacentrami, zónami, regiónmi… Máme skúsenosti aj s cacheovacími systémami (Redis) čí messaging systémami (RabbitMQ).
Vďaka našej veľkej participácií v oblasti DevOps sme adoptovali aj technológie pre ukladanie metrík a logov – napr. time-series databázy ako Prometheus alebo Influx čí univerzálne riešenia pre analýzu zastúpené technológiami ako ElasticSearch.