Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Čo je Data Mesh a prečo by ma to malo zaujímať? – časť III.

V prvej časti našej série článkov o Data Mesh sme predstavili koncept a princípy Data Mesh. V druhej časti sme sa zamerali na technologické možnosti zavedenia myšlienky Data Mesh do vašej organizácie a typické námietky voči Data Mesh. V tejto záverečnej časti seriálu si predstavíme plán ako začať s Data Mesh vo vašej organizácii.

Celý článok nájdete v anglickom jazyku tu: What is Data Mesh and why do I care? – Part III.