Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Referencia: Komplexná revízia novej bankovej architektúry 365.bank

365.bank sa rozhodla zmodernizovať svoje základné IT systémy vrátane core bankingu a omnichannel platformy z rôznych obchodných a technologických dôvodov. Rozhodli sa pre moderné cloudové riešenia. Hlavnou úlohou Grow2FIT bolo potvrdiť, či je táto nová architektúra uskutočniteľná a či dokáže efektívne riešiť pôvodné dôvody iniciovania programu. Banka potrebovala mať istotu, že prechod bude nielen technologicky správny, ale aj v súlade s jej obchodnými cieľmi a budúcimi plánmi rastu.

Riešenie

Pre každú z definovaných oblastí sme pomocou štruktúrovanej metodológie zrealizovali nasledovné:

 • Úvodný workshop na preskúmanie navrhovanej (TO-BE) architektúry a identifikovaných problémov.
 • Po ňom nasledovala príprava návrhu výstupov pre každú oblasť.
 • Následné workshopy umožnili spoločné odladenie týchto návrhov.
 • Záverečná fáza zahŕňala dokončenie a finalizáciu výstupov.

Preskúmané boli tieto oblasti:

 • Účty a karty
 • Platby
 • Spotrebiteľské a hypotekárne úvery
 • Podnikateľské a pokladničné (treasury) služby
 • Dáta, reporting, compliance a CRM
 • Front-end, Integrácia novej Omnichannel platformy

Výsledok

Po komplexnej revízií novej architektúry sme banke odporučili, aby realizovala postupné zlepšovanie IT systémov so zameraním na kľúčové oblasti, ako sú platobná brána a nové zákaznícke kanály. Odporúčanie zahŕňa aj implementáciu nového Cloud Data Warehouse riešenia, pričom sa spočiatku zameriava len na zapracovanie nových požiadaviek do tejto platformy.

Odporúčame tiež nateraz zachovať existujúci core banking systém. V ďalších etapách programu sa prehodnotí toto odporúčanie na základe špecifických technologických, finančných a trhových faktorov platných v danom čase. Podrobnosti o implementácii zostávajú všeobecné, aby sa rešpektovali dohody o zachovaní dôvernosti.

Kontaktná osoba

Martin Petrík, 365.bank Program Manager

O klientovi

365.bank je slovenská banka, ktorá vykonáva svoju činnosť najmä na základe Obchodného zákonníka a Zákona o bankách. Banka ponúka svojim klientom širokú škálu bankových a finančných produktov a služieb. Medzi jej hlavné činnosti patrí prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, vykonávanie tuzemských a cezhraničných prevodov finančných prostriedkov, poskytovanie investičných služieb, vykonávanie investičných činností a poskytovanie vedľajších služieb podľa zákona o cenných papieroch.

Poskytnuté služby

Kľúčové technológie

 • Mambu
 • Backbase
 • AWS