Sme tím profesionálov

Naspäť na novinky

Druhý rok Grow2FIT

Aj druhý rok našej existencie bol sprevádzaný turbulentným vývojom doma aj v zahraničí. Priniesol udalostí, o ktorých sme si mysleli, že ich v Európe už neuvidíme a ktoré nemajú miesto v civilizovanej spoločnosti. My sme naďalej pokračovali v myšlienkach, ktoré stali pri zrode Grow2FIT – inšpirovať našich klientov k inováciám, dbať na maximálnu kvalitu poskytovaných služieb a vytvárať našim spolupracovníkom príjemne prostredie s náročnými a zaujímavými projektami.

V roku 2022 sme rozšírili spoluprácu so spoločnosťou Solargis – lídrom v poskytovaní meteorologických údajov súvisiacich s vyhodnocovaním a riadením výroby solárnej energie. Na vývoji webových aplikácií, ktorými klienti Solargis pristupujú k meteorologickým dátam a funkcionalitám pracoval náš 10-členný tím. Taktiež sme spoločnosti Solargis pomohli s obsadením niekoľkých kľúčových interných pozícií.

Pokračovali sme aj v spolupráci so spoločnosťou Greyson Consulting. Podieľali sme sa na úspešnom spojení Raiffeisenbank a Equa bank v Českej Republike. Taktiež pracujeme na zaujímavých projektoch v Raiffeisenbank International – implementácií novej digitálnej banky a najnovšie aj na výmene core bankingu za nové, moderné, cloud-native riešenie.

Celý rok 2022 náš skúsený DevOps tím pracoval na návrhu a implementácií novej public cloud služby spoločnosti Deutsche Telekom. Táto nová public cloud služba je plne kompatibilná s iniciatívou EÚ Sovereign Cloud a postavená výhradne na open-source technológiách. V 1. kvartáli 2023 bude služba uvedená do produkčnej prevádzky.

Aj v tomto roku sme pokračovali s dodávkou celých tímov alebo jednotlivých špecialistov pre technologické spoločnosti ako Unicorn Systems, ADASTRA, Aston ITM, exe alebo Millennium.

Mimoriadne sa tešíme zo spoluprác s novými a inšpiratívnymi klientami ako SentinelOne – líder v oblastí kybernetickej bezpečnosti v cloudovom prostredí z USA, ČSOB alebo česká technologická spoločnosť Atlas Group.

Žiaden projekt by nebolo možne úspešne dodať bez nášho tímu, ktorý v tomto roku narástol na 35 špecialistov so skúsenosťami z rôznych oblastí ako aplikačný vývoj (JavaScript, Java, .NET), DevOps, dátové riešenia… Naďalej pokračujeme vo filozofií hľadania talentov aj mimo slovenského a českého pracovného trhu a rozšírili sme tím o ďalších vývojárov primárne z Balkánskych krajín. Profily našich najskúsenejších spolupracovníkov nájdete tu: https://www.grow2fit.com/nas-tim/
Interný tím Grow2FIT sme rozšírili o nového recruitera, aby sme vedeli ešte efektívnejšie vyhľadávať IT talenty doma aj v zahraničí.

V krátkej dobe vám predstavíme našu novú kompetenciu v návrhu, implementácií a integrácií riešení postavených nad platformou Snowflake. Snowflake je jedným z lídrov v oblastí dátových riešení (data mesh, data warehousing, data lakes, data application development…) v cloude.

Na záver vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru a korektnú spoluprácu a zaželať do nového roku najmä zdravie a nech vám vaša práca prináša radosť a stále nové podnety.